Paul Budde's History Archives

Oorlogsarchief Herman Budde 1938 – 1945

Herman Budde geboren 1-12-1920 te Ootmarsum, overleden 25-9-1977 Oss

Geïnventariseerd door zijn oudste zoon Paul Budde

Onderwijs – Ootmarsum

 1. Schoolrapport Openbare Lagere School, 6e klas                                           1931/32
 2. Rapportboekje MULO                                                                                               1932/1933
 3. Getuigschrift voor volbracht godsdienstonderwijs                                     11-05-1934
 4. Rapportboekje MULO                                                                                               1934/35 en 1935/36
 5. Brief St Radboudsschool Oldenzaal                                                                     23-10-1936

Vervolgonderwijs

 1. Akte van bekwaamheid opleiding gemeenteadministratie                        18-07-1939
 2. Diploma voorbereidend examen gemeenteadministratie                         09-12-1942
 3. Akte van bekwaamheid opleiding gemeenteadministratie I                     11-12-1945
 4. Bewijs van vrijstellen (2x)                                                                                       4 en 12-09-1947
 5. Geboortebewijs                                                                                                            12-09-1947
 6. Examenresultaat archiefverzorging B                                                                12-07-1950
 7. Diploma archiefverzorging B                                                                                  12-07-1950

Militaire Dienst

 1. Uittreksel bevolkingsregister familie Th Budde                                              18-07-1938
 2. Oproep tot inschrijving voor en vrijstelling van den dienstplicht          26-09-1938
 3. Inschrijving voor den dienstplicht                                                                       10-10-1938
 4. Oproep tot keuring voor den dienstplicht                                                         15-11-1938
 5. Inschrijving informatie                                                                                             12-01-1939
 6. Dienstplicht Oproep (voor lichting 40/3)                                                         07-09-1939
 7. Dienstplicht Oproep (192 Regiment Infanterie 1e ploeg)                            27-09-1939
 8. Geneeskundige Dienst (Bloedgroep O)                                                                 28-11-1939
 9. Soldatenliedjes (2x)                                                                                                     1939
 10. Oorlogszakboekje                                                                                                         28-01-1940
 11. Naamplaatje 19R1 1940 1-28
 12. Regels voor de kaderklasse                                                                                      Maart 1940

Militaire Dienst tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog – Hoorn

 1. Nota voor het vorderen van een herenfiets van N.de Rie Niewland/Hoorn            15-05-1940
 2. Schets overzichtkaart Commandopost “Zeebad Hoorn”                                                  10/13-05-1940
 3. Groot verlof                                                                                                                                         07-06-1940
 4. Bewijs van inlevering van rijksgoederen                                                                                 10-09-1940

Oorlogstijd Ootmarsum

 1. Situatietekening, begraafplaats 4 Engelse vliegeniers                                                           11-11-1940
 2. Lastgeving kabelwacht (Th.C. Budde)                                                                                          25-09-1941
 3. Lastgeving kabelwacht (Th.C. Budde)                                                                                           17-11-1941
 4. Kabelwacht overzicht                                                                                                                          1941 – 1942
 5. Vlugschrift m.b.t.reorganisatie van de politie                                                                          1941
 6. Vlugschrift Arbeidsdienst ambtenaren en onderwijzers (2x 20a/20b)                         1941
 7. Vlugschrift “Nederlanders”                                                                                                               mei 1941
 8. Vlugschrift m.b.t redevoering Dr.Schmidt (NSB)                                                                     15-08-1941
 9. Bekendmaking “hoenderkuikens”                                                                                                    20-06-41/42?
 10. Acte van aanstelling ordonnans Luchtbeschermingsdienst                                                 20-03-1942
 11. Lastgeving tot inlevering van herenrijwiel                                                                                  29-06-1942
 12. Benoeming tot groepscommandant boschbrandweer gemeente Ootmarsum (2x)    03-08-1942
 13. Bevestiging (inzake 39) Staatsbosbeheer                                                                                      12-05-1943
 14. Bevoegdheid om in spertijd te opereren ingeval van brand                                                 mei 1943
 15. Empfangsbeweis (T.H.C.Budde, vader van Herman)                                                                09-06-1943

1e Arrestatie  09-06-43, Kamp Vught (09-06 – 09-09-43), strafgevangenis Utrecht (09-09 – 02-11 1943), 2e arrestatie  14-04-1944

 1. Rondschrijven inzake inbeslagname radiotoestellen                                                                        07-06-1943
 2. Aanklacht                                                                                                                                                             16-08-1943
 3. Dagvaarding/Ladung (2x Duits en Nederlands)                                                                                   16-10-1943
 4. Bevel tot inhechtenisneming (Haftbehl)                                                                                                  07-10-1943
 5. Bewijs van vrijlating (Entlassungsschein)                                                                                               02-11-1943
 6. Ruwe schets en uitgewerkte plattegrond van Kamp Vught
 7. Katoenen lapje met Hermans gevangenisnummer 2392
 8. Dagvaarding voor nieuwe rechtszaak 14 April 1944                                                                           01-12-1943
 9. Menukaart met handtekeningen van de tennisclub ter ere van Herman                                    17-12-1943
 10. Bevestiging ontbinding 1e rechtszaak (Advocaat en Procureur Mr.F.P van Ravenswaay) 18-01-1944
 11. Onmisbaarheidverklaring voor Herman van de burgemeester                                                     07-03-1944
 12. Oproep arbeidsbureau Enschede                                                                                                                08-03-1944
 13. Verklaring van L.Povel Nordhorn dat Herman hier tewerkgesteld kan worden                    23-03-1944
 14. Verzoek voor doktersverklaring i.v.m keelontsteking                                                                      27-03-1944
 15. Doktersverklaring van Dr A.F.T Voncken (handgeschreven)                                                         27-03-1944
 16. Rapport 2e arrestatie (14 April) Landwacht Nederland                                                                    14-04-1944

Staatsgevaarlijk – verbanning naar Duitsland

 1. Beforderungsschein (reisbewijs)                                                                                                17-04-1944
 2. Bewijs van Nederlandschap (Gemeente Ootmarsum)                                                       18-04-1944
 3. Contributiekaart (Deutsche Arbeidsfront)                                                                             April 1944
 4. Arbeitskarte – klerk bij firma A.Povel Nordhorn                                                                19-04-1944
 5. Arbeitsbuch für Auslander (met foto)                                                                                      19-04-1944
 6. Aanstelling I.Schmuck m.i.v 01-07-1944                                                                               19-04-1944
 7. Sonderausweis (Povel)                                                                                                                     10-05-1944
 8. Versicherungskarte (ziekteverzekering) Nordhorn                                                             11-05-1944
 9. Officiele veklaring Povel/gemeente Ootmarsum                                                                  13-05-1944
 10. Retourkaartje Ootmarsum-Nordhorn (Povel)                                                                       13-05-1944
 11. Inlevering distributiebescheiden Ootmarsum (2x)                                                             17-05-1944
 12. Quitung J.Schmuck                                                                                                                            15-06-1944
 13. Reiseschein Melle-Nordhorn iv.m. ziekte van zijn broer                                                   25-08-1944
 14. Reisverklaring i.v.m. ziekte van zijn broer                                                                               15-09-1944
 15. Wachenplan Melle (3-12-1944 – 31-1-1945)                                                                            27-10-1944
 16. Bescheinigung J.Schmuck en Bürgermeister (vakantie 23-30 dec.’44 Nordhorn)  20-12-1944
 17. Reiseschein Melle-Nordhorn (afhalen van kleren)                                                                27-03-1944
 18. Diverse Duitse bescheiden (Raucherkarte, Maragarine bon, notities, briefkaart, formulier, enveloppe geadresseerd aan Vaandrig P.G. van Lierop)

Bevrijding – Ootmarsum

 1. Legitimatiekaart met vingerafdruk NBS (niet strijdend gedeelte)                             01-04-1945
 2. Boschbrandweerloon                                                                                                                  05-05-1945
 3. Dienstreis naar Amsterdam                                                                                                      17-05-1945
 4. Pontkaartje                                                                                                                                      19-05-1945
 5. Politieverklaring inzake zijn arrestaties (verslag 9-6-43 – 30-3-45)                      08-06-1945
 6. Militaire pas Almelo-Den Haag                                                                                                25-07-1945
 7. Diverse bescheiden inzake bevrijdingsfeesten

Diversen

 1. Lastschrift in Duits (Ortskommandant)
 2. Propagandaberichten (vliegtuigdroppingen) van geallieerden in Duits
 3. Gedicht; Wann ist Frieden in Berlin
 4. Gedicht van Herman ‘Opbouwdienst’
 5. Liedje en gedichtje
 6. Adres van Vaandrig P.G.van Lierop
 7. Oproep voor Graafwerk F.A.Budde                                                                         22-11-1944

Kranten

 1. Le Courrier de L’Air                                                                                                  26-01-1941
 2. De Oranjekrant                                                                                                            1942 #4
 3. Het Parool                                                                                                                     13-11-1942
 4. Het Parool                                                                                                                     10-05-1943
 5. News Chronicle                                                                                                          28-04-1945
 6. Daily Express                                                                                                               30-04-1945
 7. De Vliegende Hollander                                                                                          03-05-1945
 8. Maple Leaf (Canadees)                                                                                             03-05-1945

100.Daily Herald (Engels)                                                                                                  05-05-1945

101.The People (Engels)                                                                                                      05-05-1945

102.De Vliegende Hollander                                                                                             Oktober 1949 ?

Krantenknipsel

103.In februari 1945 heeft Herman een artikeltje geknipt uit de Osnabrücker Zeitung met een advies voor de zelfscheerder.

Propagande Pamfletten

Het droppen vanuit vliegtuigen van pamfletten was een veel gebruikte manier van propagandavoering en de Engelsen maakt daar veel gebruik van om de Duitse bevolking tot verzet op te roepen, om paniek te veroorzaken en het Nazi gezag te ondermijnen.

104.Roosevelt hat Euch gewarnt!

105.Was die Welt Deutschland verdankt!

106.Nach Hitlers Sturz 1 – 1942

107.Nach Hitlers Sturz 2 – 1942

108.Mehr als 1000 Bomber auf einmal eingesetzt – 1942

109.Amtliche Bekanntmachung

Persoonlijk werkarchief

In een aparte map heeft mijn vader zijn werkarchief bijgehouden. Ik heb hier alleen de documenten weergegeven die betrekking hebben op de oorlogsperiode. Het eerste archiefstuk is een brief van het hoofd van de St Radboudsschool U.L.O in Oldenzaal (zie Archiefstukken Onderwijs). Het laatste stuk in zijn werkarchief is een brief van de Osse burgemeester Jansen gedateerd 28 September 1967, met een uitnodiging aan zijn  Afdeling- en Bureauchefs voor een gezellige bijeenkomst bij hem aan huis ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van de burgemeester.

Het involgende archief is geen volledige weergave van alle stukken.

110.Aanstellingsbrief Volontair gemeente Ootmarsum (m.i.v. 1 Januari 1938)                    08-12-1936

111.Aanstellingsbrief en Acte van aanstelling als 2e ambtenaar gemeente Ootmarsum     08-04-1938

112.Krantenknipsel met foto van het personeel der gemeente Ootmarsum                            Februari 1939

113.Verklaring inzake Overheidspersoneel van Joodschen bloede                                            15-10-1940

114.Arbeidsovereenkomst inzake zijn functie als controleur niet-financiële waardepapieren bij den Distributiedienst in Ootmarsum                                                                                                                                                                                        18-02-1942

115.Arbeidsovereenkomst inzake zijn functie als kassier waardemateriaal bij den Distributiedienst in Ootmarsum   19-02-1942

116.Aanstellingsbrief en Acte van aanstelling 1e ambtenaar gemeente Ootmarsum            18-06-1942

117.Aanwijzing als vervangend gemeentesecretaris                                                                           14-01-1947

118.Eervol ontslag gemeente Ootmarsum i.v.m aanstelling tot adjunct-commies van de gemeente Vught  (3 documenten, een daarvan met een verwijzing naar de ‘soms moeilijke (oorlog)omstandigheden)                                                                                       11-12-1947

119.Verklaring dat Herman van 1-1-1946 tot 1-1-1948 werkzaam is geweest als controleur steunverlening werkverschaffing  01-11-1951

120.Persoonlijk werkarchief Vught Diverse stukken inclusief aanstellingen en promoties 19-11-47 – 20-04-53

121.Persoonlijk werkarchief Oss. Diverse stukken inclusief aanstellingen en promoties. Herman blijft in dienst van de gemeente Oss tot aan zijn dood op 25-09-1977.                          14-04-53 – 28-09-67

Persoonlijk archief verenigingsleven

122.Diploma voorwaardering medewerking festiviteiten in Vught t.g.v. regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana  06-09-1948

123.Twentse Vereniging “De Tukker” Den Bosch. Statuten, ledenlijsten, veranderingsinformatie, voordrachtjes, krantenartikel.  Periode januari 1951 – 27-02-1953.

124.JEEP (Jeugdkring – Esscheweg – Parochie) Vught. Herman is oprichtingsvoorzitter. Oprichtingreglement, financieel overzicht, eerste verslag.   juli 1952.

125.Zangkoor Parochie van het Heilig Hart Vught. Verslag vergadering die plaatsvond op de 24e donderdag na Pinksteren.  1952?

126.Jeugdkring Parochie Heilige Gerardus Majella Oss. Herman is oprichtingsvoorzitter. Oprichtingsverslag 27-09-1954 en een rondschrijven van 16-10-1962.

Archiefstukken Annie Velthuis

127.Cijferlijst MULO                                                                                          23-05-1941

128.MULO Diploma                                                                                            23-05-1941

129.Eervol ontslag Gemeente Ootmarsum i.v.m huwelijk                 07-03-1949