Appendix Sources and miscellaneous

Charlemagne – Barbarian and Emperor – Derek Wilson

The Carolingians – A family who forged Europe – Pierre Riché.

Wikipedia

Kloster, Stift und Dorf Wietmarschen – Clemens Honningfort

Medieval Europe 300-1150 Wim Blockmans and Peter Hoppenbrouwers

The Spanish Inquisition – Cecil Roth

The First Crusade – Thomas Asbridge

The Barbarian West 400 – 1000 – Wallace Hadrill

Life in a Medieval Village – Frances and Joseph Gies

The Albigensian Crusade – Joseph R. Strayer

Geschiedenis van Oss – Jan Cunen

The Medieval Village – G.G. Coulton

The Great Mortality – John Kelly

Ierse Kunst – Rijksmuseum Amsterdam

Geschiedenis van Brabant  – Stichting Colloquium De Brabantse Stad

Tribal  info

Alemannen | Ambronen | Ampsivaren | Angelen | Angrivariërs | Asdingen | Bataven | Bajuwaren | Bojers| Bructeren | Bourgondiërs | Cananefaten | Chamaven | Chasuarii | Chauken | Cherusken | Chatten | Cimbren | Dulgubnii | Eburonen | Fosi | Franken | Frisii | Gepiden | Goten | Harii | Helisiërs | Herulen | Hermunduren | Juten | Lakringen | Langobarden | Lemoviërs | Lugiërs | Manimiërs | Marcomannen | Marobudui | Mattiakken | Naharvalen | Nemeten | Nerviërs | Ostrogoten | Quaden | Rugiërs | Saksen | Semnonen | Silingen | Sitones | Skiren |Sueben | Suionen | Sugambren | Tencteren | Teutonen | Toxandriërs | Treveri | Triboken | Tubanten | Tudri | Ubiërs | Usipeten | Vandalen | Vangionen | Visigoten | Volcae | Warnen

de Aduatieken (Germaans – Caesar)

de Condrusi (Germaans – Caesar)

de Eburonen (Germaans – Caesar), na hun (mislukte) uitroeiing waarschijnlijk Tungri genaamd met als civitas Atuatuca Tungrorum, het latere Tongeren

de Menapiërs (Germaans – Caesar), met vanaf 295 Doornik als hoofdstad

de Morinen (Germaans – Zosimus), met als civitas Tervanna of Terwaan. Voornaamste haven: Bononia (Boulogne-sur-mer)

de Nerviërs (Germaans – Tacitus), met als civitas Bagacum of Bavay

de Paemani (?)

de Sunuci (?)

de Treveri (Germaans – Tacitus)

Gallish

de Ambiani (Gallisch)

de Atrebaten (Gallisch)

de Bellovaci (Gallisch)

de Caleti (Gallisch)

de Leuci (Gallisch?)

de Mediomatrici (Gallisch?)

de Meldi (Gallisch)

de Remers (Gallisch)

de Suessiones (Gallisch)

de Veliocasses (Gallisch)

de Viromandui (Gallisch)

 

The History of Northwestern Europe (TOC)