De start van lokale omroep in Oss – 1982 1983

Sinds 1978 waren er diverse piratenzenders actief in Nederland. Ze waren in staat om in te breken in bestaande tv-uitzendingen de werden uitgezonden via kabel TV soms was dat met echte lokale opnames maar meestal was hat met pornografisch materiaal. Dit was ook in Oss het geval. Uiteraard was dit illegaal en de politie probeerde de piraten op te sporen en in veel gevallen lukte dat ook, maar het was een kat en muis verhaal; de ene zender werd opgerold en een ander startte weer op.

Mijn zakelijke activiteiten lagen op het terrein van de nieuwe media. De voorlopers van het internet begonnen te verschijnen (Viditel) en er werd geëxperimenteerd met interactieve kabel TV. Wat deze piraten ook teweegbrachten was dat veel mensen zagen dat er meer mogelijkheden met kabel TV waren en ze reageerden positief voor zover het inderdaad lokale opnames betrof. Ik had zakelijk ook contact met Cees van Zijl en Wim Pullens van de Crossroad Studio aan de Oude Hesche weg en het was hier dat we later onze eerste uitzendingen zouden gaan produceren.

Ik had een goede relatie met burgemeester van Veldhuizen en hij was ook zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën te bieden hadden. Hij was toen net pas als burgemeester in Oss geïnstalleerd en was in Dronten ook betrokken geweest in het opzetten van de lokale omroep in die plaats.

Op de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 4 januari 1982 spraken we daar weer over en ik stelde voor om te bekijken of we die piraten activiteiten om konden zetten in een legale onderneming. De burgemeester reageerde daar positief op.

Ik nam toen contact op met Albert Bakker van de piratenzender Moonlight TV. Hij werkte samen met Henk Kanters. Ik nodigde ze beiden uit voor een gesprek met de burgemeester. Dit vond plaats op mijn kantoor in de Burgemeester van de Elzenlaan op 22 januari. Alleen Henk was aanwezig van de piraten kant en verder de burgemeester en ik.

De burgemeester gaf aan dat er legale mogelijkheden waren om de gemeentekabel te gebruiken voor lokale TV. Met deze toezegging ging ik aan de slag om een werkgroep op te zetten en we zouden dan een plan maken dat we aan het College van de Burgemeester en Wethouders zouden voorleggen. Het jaar daarvoor had de gemeenteraad tegen de oprichting van een lokale omroep gestemd, dus er was werk aan de winkel om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Vanuit mijn nieuwe media ervaring wist ik dat lokale TV niet was tegen te houden maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

De werkgroep bestond uit Albert Bakker, Henk Kanters Cees van Zijl, Wim Pullens en ik.

We hadden onze eerste vergadering ook weer op mij kantoor op 3 februari. Het bleek al snel dat als we politiek ook wilde scoren we een Vereeniging moesten oprichten waarin op een brede manier de Osse samenleving moesten betrekken.

Op 1 februari hielden we de oprichtingsvergadering van de Stichting TV Oss in wijkcentrum de Iemhof in de Ruwaard. Hier werden ook werkgroepen samengesteld on verdere voorbereidingen te treffen.  Er werd ook stevig gedebatteerd over de onafhankelijk van de lokale omroep vereniging, het mocht geen spreekbuis van de gemeente worden.

Het eerste bestuur bestond uit:  Theo Appels directeur van de Schouwburg de Lievekamp had de verantwoording voor de inhoudelijke zaken, Jan Blankestein, directeur van de NMB in Oss, penningmeester, Peter van Amstel nam de leiding over de technische zaken en de journalist en tekstschrijver Kees Dings. Ik was de voorzitter.

De eerste officiële bestuursvergadering vond plaats op 19. Hun belangrijkste taak was om een beleidsnota te maken voor de gemeente met als doel het oprichten van lokale TV in Oss.

Over de volgende maanden hadden we elke twee weken een vergadering. Verder ging de technische groep aan de gang met hat maken van opnames van plaatselijke evenementen (de Pronkzitting was daarvan de eerste), het testen van apparatuur, enz. Verder was Hetty Wehberg onze eerste presentatrice en John van Zuilen had de rol van programmamaker/interviewer op zich genomen.

We presenteerden ons aan het College van Burgemeester en Wethouders op 2 maart. Ze waren positief over ons initiatief.

In 1982 ging het vooral over de bestuurlijke, administratieve and legale aspecten van Lokale Omroep Oss (L.O.O.).  Belangrijke punten waren gemeentelijke goedkeuring voor de toegang tot het kabelnetwerk en een uitzendvergunning van het Ministerie van CRM. Verder moest dit initiatief ook bevestigd worden d.m.v. een raadsbesluit en gezien de eerdere beslissing om geen lokale omroep toe te laten had het politiek wel wat voeten in aarde en daar had de burgemeester best een grote kluif aan.

1983 was het jaar van actie. We hadden begrepen dat we dat jaar op de medewerking van de gemeente Oss konden rekenen, zolang we maar niet om geld vroegen, verder mocht de L.O.O geen commerciële activiteiten ontwikkelen waar ze geld voor zouden ontvangen en er was ook geen sprake van een lokale omroepbijdrage. De burgemeester stelde wel vast in de raadsvergadering dat indien de proefuitzendingen een succes zouden zijn de gemeenteraad toch moest overwegen hoe lokale omroep in de toekomst financieel moet worden opgezet, anders was dit een doodlopende weg.

We waren al lang blij dat de gemeenteraad was omgedraaid en dat we nu officieel aan de slag konden gaan, maar het bestuur was wel bang dat met deze wankele financiële situatie we voorlopig niet verder kon gaan dan de vier proefuitzendingen.

Het bestuur en de technische werkgroep kwamen bijeen bij Crossroad op 24 januari. Zij hadden een proefuitzending gemaakt die we op de vergadering met het College van B&W wilden presenteren. Verder discussieerden we over een programma voor het jaar  1983 dat we wilden presenteren.

Op 22 Februari hadden we de vergadering met het College van B&W. Ondertussen waren Hetty Wehberg (hoofdredacteur) en accountant A. Jonkers (secretaris) ook tot het bestuur toegetreden.

Er werd ons toegezegd dat we de nodige vergunningen zouden ontvangen en dat we vier proefuitzendingen konden maken voor 1983 (mei, september en december en een special rond de geboorte van de 50.000e inwoner).

Er was een oproep voor meer medewerkers omdat we geen financieel ontvingen moest alles door vrijwilligers gedaan worden. Het huidige team van programmamakers, journalisten, presentatoren en technici moet uitgebreid worden van 10 tot 50 om de vier proefuitzendingen op een professionele manier te kunnen maken.

Binnen de groep was er een verschil van mening over de bestuur vorm. Stichting of Vereniging. Het bestuur koos voor de stichting als een stabielere vorm van bestuur en werd hierbij gesteund door het CDA. Maar de programma groep zag meer in een vereniging, omdat dit een meer democratische vorm van bestuur was en zij werden gesteund door de SP. De discussie liep hoog op , maar door met elkaar daarover te discussiëren kon ik het samen met John van Zuilen  voor elkaar krijgen dat er een compromis werd gesloten, naast de stichting zou er een vereniging van leden worden opgezet.

Op 19 maart hielden we audities voor presentatoren. En gedurende de volgende paar maanden was de technische groep volop bezig met de voorbereidingen voor de eerste uitzending.

Op 30 april werden er straatinterviews gemaakt met mensen in de stad.  De eerste uitzending vond plaats op 4 mei. De 2e uitzending op 10 september.

Op 14 september vertrok ik naar Australië.

Ik weet niet wat er tussen 1984 and 1990 is gebeurd (misschien krijgen we daar meer informatie over) maar in dat jaar begon de lokale omroep in Oss met haar tweede fase die tot op heden nog voortduurt.

Paul Budde

Brisbane juli 2022

Graag wil ik Piet van Lijssel bedanken voor de artikelen die hij uit het archief van het Brabants Dagblasd heeft gekopieerd.

Nieuwe start van Locale Omroep Oss – 1990